ΙΜ Αγ.Γεωργίου, Βουργαρέλι

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι Άρτας, ιδρύθηκε το 1690 και ήταν το καθολικό μονής, που άκμασε το 19ο αιώνα. Είναι ...
μονόκλιτη βασιλική, με οκταγωνικό τρούλο και καμαροσκέπαστο νάρθηκα. 

Είναι σκεπασμένος  με σχιστόπλακες, ενώ τα ογκώδη επικλινή αντερείσματα στηρίζουν τις μακριές πλευρές του. Η αγιογράφηση του ναού έγινε το 1714, από Καλαρρυτινούς ζωγράφους, με διάταξη σε ζώνες. 

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι του 18ου αι. και έχει ανάγλυφες παραστάσεις φυτών και πτηνών.Από τα κειμήλια της μονής το σημαντικότερο είναι μια ασημένια λειψανοθήκη του 1895. 

Η κρεββάτα και τα κελιά του μοναστηριού είναι μεταγενέστερες κατασκευές. Το κιουτσέκι, (η αποθήκη), σήμερα έχει διαμορφωθεί σε αρχονταρίκι. Η μονή του Αγίου Γεωργίου, έπαιξε σημαντικό ρόλο  καθώς εκεί προετοιμάστηκε η εξέγερση της περιοχής το 1821.

Επίσης, κάλυψε τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων, όταν οι Γερμανοί έκαψαν τον Αγ. Νικόλαο. Σήμερα, εξακολουθεί να παραμένει ένα ευλαβικό προσκύνημα και καταφυγή των Βουργαρελιωτών, όπου κι αν βρίσκονται.MyPhotoPics