Χιονισμένα τοπία 2

Mερικά ακόμα χιονισμένα τοπία, όμορφες ζωγραφιές της Φύσης, για να ταξιδέψει το μυαλό ...

ΜyPhotoPics