Πρωτοχρονιάτικες κάρτες

Μια μικρή συλλογή με Πρωτοχρονιάτι-
κες κάρτες από τα παλιά!
Με τις καλύτερες ευχές για την χρονιά...
...που μας έρχεται !
Καλή Χρονιά με υγεία και χαρά!
MyPhotoPics