Cascata delle Marmore

Η Cascata delle Marmore (Καταρράκτες Marmore) είναι ένας τεχνητός καταρράκτης που δημιουργείθηκε από τους...
αρχαίους Ρωμαίους. Το συνολικό ύψος του είναι 165 μ. καθιστώντας τον, τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο.

Βρίσκεται 7,7 χιλιόμετρα από το Terni, μια επαρχιακή πρωτεύουσα της ιταλικής περιφέρειας της Umbria και πηγάζει από τα νερά του ποταμού Velino.

MyPhotoPics