Κάποτε ....

Λυκαβητός

          Σύνταγμα
         Ομόνοια 1930
                   Ανάκτορα 1917
                                                 Οδός Πανεπιστημίου 1937
                                              Oδός Σταδίου 1937
                           Οδός Ερμού 1912                                            
                Πλάκα 1919
                                 Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας 1925
                                                               Αθήνα 1900
MyPhotoPics