Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Χαλκίδα, Καμάρες

Κομμάτι του παλιού Υδραγωγείου