Φετιχιέ Τζαμί (Ιωάννινα)

Στο χώρο αυτό θεωρείται ότι βρισκόταν ο βυζαντινός ναός του Αρχάγγελου Μιχαήλ χτισμένος μεταξύ 1205 και 1215.
Μετά το 1430 χτίστηκε δίπλα στην ερειπωμένη εκκλησία ένα ξύλινο αρχικά τζαμί με την ονομασία Φετιχιέ τζαμί, δηλ. τζαμί της κατάκτησης. Το 1611
γίνεται πέτρινο και το 1795 ο Αλή Πασάς του δίνει τη σημερινή μορφή του. 
 Δίπλα του βρίσκεται ο τάφος του Αλή Πασά όπου θάφτηκε ακέφαλος το 1822.
MyPhotoPics